Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 19.09.2012 Seit Anfang Juli

Serbšćina je rěč, w kotrejž so wěcowniki skłonjuja, maja potajkim padowe formy. A z padami su zwjazane prepozicije, to su tajke małe słowčka kaž na, pod abo do. Tohodla prajimy serbsce, zo je něchtó „na wěžu“ zalězł a nic „na wěža“ abo zo je „do domu“ zastupił a nic „do dom“. Ničo so na tym njezměni, hdyž je hišće dalše słowo wotwisne wot substantiwa: sym potajkim „do domu swojeho susoda“ zastupiła a „na wěžu Tachantskeje cyrkwje“ zalězła. Čehodla pak słyšu dale a husćišo wuprajenja kaž: To traje wot spočatk julija hač do kónc awgusta, haj samo hač do kónc tydźenja? Zaso raz kmótři tu němčina rěčnym zmylkam w serbšćinje: Znajemy wězo wobroty kaž „seit Anfang September“ abo „bis Ende der Woche“, tu na słowomaj „Anfang“ a „Ende“ njespóznajemy žanežkuli znamjenja skłonjowanja. Takle pak to w serbšćinje njeńdźe. Lěćo njech traje dale wot spočatka julija hač do kónca awgusta, a ja so rozžohnuju hač do dnja přichodneho rěčneho kućika.