Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 29.05.2013 Zelenina

Gemüse
prawa za wobrazy: colourbox.com

„Rjaduj družiny zeleniny po tym, kak so žnjeja!“ – Tak rěka nadawk w starej serbskej wučbnicy za šulsku zahrodu. Předmjet „šulska zahroda“ mjeztym hižo njeeksistuje, dokelž su so přiměrili kubłanske zaměry potrjebam moderneho swěta. Předewšěm měšćanske dźěći pak dźensa hustodosć wjace njewědźa, što so na přikład šćipa, ćaha, wurywa abo tež rěza. To nastupa tohorunja pomjenowanja družinow zeleniny: šulerjo znaja, tež rěčneje bliskosće dla, tomaty, kórki a woni wědźa, što je solotej, kał abo morchej. Tu pokazuje so wuwiće moderneho časa, wšako samo wěmy, što su eksotiske twory kaž awokado, cukini abo oberžina. Ale wěsće wy, lubi čitarjo, što je měrik, hromak, banja abo tež zatkańca? Měrik je pomjenowanje němskeho „Sellerie“, hromak je ekwiwalent za „špargl“, banja starše pomjenowanje „kirbsa“ a zatkańca je wotpowědnik němskeho „Schwarzwurzel“, za kotryž namakamy w nowšich słownikach tež posłowny přełožk čorny korjeń.