Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.06.2013 so zažołtnić

W medijach bě rěč, zo so Sprjewja w Błótach zažołtnja. Jako sćěh stupaceje dnowneje wody po zawrjenju něhdyšich wuhlowych jamow wuliwa so do delnjołužiskich groblow.
Serb by prajił: „jucha“, kiž je železowych zwjazkow dla zerzawa, žołta. Sprjewja so zažołtnja, předzłóžka za- zwuraznja w tutym konteksće spočatk wěsteje změny, kotryž so z pomocu słowjesa wopisuje. W słowniku je zapisany werb so zažołćić jako ekwiwalent němskeho „gelb färben“, na přikład při barbjenju płata abo tež za němske „gelb werden“. Podobny kontekst znajemy wot słowa so začerwjenić. Dalša w prawopisnym słowniku zapisana werbalna forma je zežołtnyć z němskim přełožkom „vergilben“. W rěčnym korpusu wužiwaja so w samsnym konteksće skerje formy z předzłóžku ze-, a tak móhli tež prajić, zo so Sprjewja zežołtnje, ale wšitcy so nadźijamy konkretnych naprawow, zo so wona dale a bóle njezežołći abo zo dale njezežołtnje.