Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 12.06.2013 Streifbandzeitung

W Drježdźanach dóstawamy Serbske Nowiny z póštu, a to we wosebitej formje. Wone su trójce sfałdowane a su wobwite z hromadu zlěpjenej, někak 20 centimetrami šěrokej šlebjerdu běłeje papjery. Na tutej namakaja so adresa a póštowe kołki a we wulkim pismje steji tam słowo „Streifbandzeitung“. Njedawno prašeše so mje něchtó, kak ma so tomu serbsce rjec. W dwuzwjazkowym słowniku faluje wotpowědne hesło, ale pod Streifband namakamy wotpowědnik „pask“. Tola nowina z paskom zda so mi njeporadźeny wuraz, wšak su paski skerje wuske šlebjerdki. Tež wobalka drje njeje prawe słowo, wšak je póštowa wobalka na wšěch bokach zalěpjena, tajki „Streifband“ pak je na dwěmaj bokomaj wočinjeny. Najlěpje złožujemy so při pytanju za prawym wurazom na to, štož so w tym padźe z nowinami čini, wone so mjenujcy zawija abo wobwija z papjeru. Tuž móžemy rěčeć wo nowinach abo druhich posyłkach z wobwićom abo z wobwitkom, a nadźijamy so, zo wostanu posyłki z wobwićom tež dale tunja a spušćomna forma rozpósłanja Serbskich Nowin.