Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 26.06.2013 Přistawnišćo

Kak pomjenujemy serbsce městnosć, hdźež móža łódźe přistajić wo tym njedawno zhromadnje z moderatorku serbskeho rozhłosa přemyslowachmoj, wšako měješe so nowostka w sakskim dźělu Łužiskeje jězoriny tež wotpowědnje pomjenować. Němske słowo „Hafen“ rěka serbsce přistaw, ale hnydom myslimy na wulke přistawy, mjez druhim w Rostocku abo Hamburgu. Tute pak so z Lejnjanskim jězorom tež po wulkosći přirunować njehodźa. Móžemy pak prajić, zo je so w Lejnje łódźna mola poswjećiła, štož je přewzaće němskeho słowa „die Mole“ do serbšćiny, kotrež ma w němčinje woznam, kaž na přikład „Landungsbrücke“ abo „Kai“. Serbska słowotwórba pak skići dalšu móžnosć: na přikład lětanišćo je tam, hdźež lětadła při- a wotleća, a tuž móhli po samsnym mustrje tworić pomjenowanje přistawnišćo. Tuž so nadźijamy, zo słyšimy tež dale, zo prawje wjele łódźow abo tež mjeńšich čołmikow při Lejnjanskim přistawnišću přistaji.