Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.07.2013 hač – kaž

„Wón ma lěpše znamki, kaž jeho starši bratr“ – tajke a podobne wopačne sady dźeń a husćišo słyšu. Fakt, zo ma něchtó na swojim wuswědčenju dobre censury drje je zwjeselacy. Konstrukcija a jeje kombinacija ze stopnjowanym adjektiwom *„kaž jeho starši bratr“ pak je wopačna. Tuž spomjatkujmy sej: njeje-li rozdźěla mjez podatymi kajkosćemi, potom wužiwa so konjunkcija kaž. Potajkim: Pětr ma runje tak dobre znamki kaž Pawoł, a Jan nimale samsne kaž Egon. Wobsteji-li pak rozdźěl, potom wužiwa so hač, na přikład: Marka ma lěpše znamki hač Hilža, a Marka špatniše hač Anja. A tak rěka zawodna sada korektnje: „Wón ma lěpše znamki hač jeho starši bratr, ale snano jenak dobre, kaž jeho młódša sotra“. Haj, lubi čitarjo, a dokelž su nětkole prózdniny, hižo dlěje wo censurach njeporěču, ale přeju wšěm šulerkam a šulerjam runje tak rjane prózdniny kaž jich wučerkam a wučerjam!