Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 04.09.2013 Schwimmbrille/Taucherbrille

Krasne lěćo a wysoke temperatury su do łužiskich kupjelow lětsa mnoho ludźi přiwabili, w prózdninach wosebje dźěći a młodostnych. A tež w Budyskej Sprjewinej kupjeli běchu słyšeć serbske zynki. Šulerjo chcychu płuwać, a zo bychu swoje woči před chlorowanej wodu škitali, so mjezsobu prašachu, hač maja *šwimbrylu sobu. To bě wězo wužadanje za mnje, za serbskim wotpowědnikom slědźić. W dwuzwjazkowym słowniku njeje němska zestajenka „Schwimmbrille“ zapisana. Móhli prajić, zo su to płuwanske nawoči abo nawoči za płuwanje. Hačrunjež słowo bryla z němčiny pochadźa, so wone w serbšćinje akceptuje a je w němsko-serbskim słowniku zapisane. Tuž móhli tež płuwanska bryla abo bryla za płuwanje wužiwać a po samsnym mustrje tworić wotpowědnik za němske „Taucherbrille“, štož by w serbšćinje była nurjenska bryla abo bryla za nurjenje. A byrnjež krasne lěćo bórze nimo było, płuwać, wšojedne hač z płuwanskej brylu, z płuwanskimi nawočemi abo bjez nich, to móžemy tež w kupanišćach w halach.