Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 28.08.2013 Verschenken

W Serbskim rozhłosu je Beno Bělk njedawno z prawom kritizował dźiwny wuraz Gratis-Geschenk, potajkim gratisowy abo darmotny dar, zwjetša wšak je to jenož darik. Wězo je to dwójce to samsne, kóždy dar a tež darik je darmotny, hdyž maš za njón něšto zapłaćić, njeje to hižo dar, ale twora. Što pak činimy z našimi darami a darikami, před krótkim sym słyšała jara njewšědne wuprajenje, zo je „předarimy“, takrjec jako wotpowědnik němskeho „verschenken“. Mamy verraten – přeradźić, vertun – přečinić, verbrauchen – přetrjebać. Ale to njeje jenički serbski wotpowědnik němskeje předzłóžki ver-, myslu na přikład na vergolden – pozłoćić, verjagen – wućěrić, verschlafen – zaspać. Myslu sej, zo je jasne, zo tu žadyn 1 : 1-wotpowědnik za tutu předzłóžku nimamy. A što nětk z darami? Te prosće někomu darimy, a hdyž mamy jich wjele, to je rozdarimy, rozdawamy abo rozdźělimy. A hdyž pytamy we wobchodźe něšto „zum Verschenken“, to bych jednorje prajiła, zo trjebam něšto jako dar.