Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 13.11.2013 Mannweib

Na Lipšćanskej uniwersiće płaći wot awgusta sem předpis, zo nima so hižo rozeznawać pomjenowanje za muskeho profesora wot žónskeje profesorki – a tuž měło so jednotnje prajić woběmaj Professorin, serbsce: profesorka. Njemało so tajkim namjetam dźiwach. W medijach bě samo rěč, zo bě to „zmužite“ postajenje, štož je wězo žortna wěc, dokelž je runje adjektiw „žmužity, zmužita atd.“ wot substantiwa „muž“ wotwodźene. Što mam jako žona k tomu rjec, zo je mjenowana pozitiwna kajkosć „zmužitosć“ jenož wot muskeje wosoby wotwodźena? Mi to njewadźi, budu tež dale znate-připóznate wurazy wužiwać. W němskim słowniku namaka so dalša zestajenka „Mannweib“, kotrejež serbski wotpowědnik „mužica“ je samo hižo pola Handrija Zejlerja dokładźeny. 

A ... hačrunjež ja tajke serbske žony ani njeznaju, so mi wuraz mužica tola někak lubi ...