Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 11.12.2013 Adwentna wóń: Räucherstäbchen/-kerzen, Duftstäbchen/-kerzen

Ein Räucherkerze wird angezündet
prawa za wobrazy: colourbox.com

Nětko w adwenće wšudźe zaso tak rjenje wonja – na hodownych wikach a tež doma. Hižo we 18. lětstotku su so w Rudnych horinach wužiwali prěnje kadźički. Wuraz kadźička  je zapisany w słownikach jako ekwiwalent za němske „Räucherkerze“. Wone kadźički su na předań w najwšelakorišich družinach a barbach. Za němske „Räuchermännchen“ prajimy, zo je to kurjačk abo tež kurjacy mužik, hačrunjež tón poprawom njekuri, ale kadźi. Mjeztym wužiwaja so tež pola nas z druhich kulturow pochadźace štabiki resp. kiješki, němsce „Räucherstäbchen“, kotrež bychmy potom w serbšćinje kadźate štabiki abo kadźate kiješki pomjenowali. A dokelž je so cyła industrija na to wusměriła, zo chcedźa ludźo měć w domjacnosćach twory, kotrež derje wonjeja, produkuja so wonjate swěčki, němsce „Duftkerzen“ a tež wonjate štabiki resp. kiješki, němsce „Duftstäbchen“. Přeju wam, lubi słucharjo, zo byšće tež wy w adwenće rjanu a přijomnu wóń do so srěbali – ale zo njebyšće lutych wonjawkow dla na poprawny zmysł adwenta pozabyli!