Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 15.01.2014 „Gläubiger-Identifikationsnummer“

„Njebojće so BIC a IBAN!“ – tajke a podobnje wabjenja sće zawěsće tež wy, lubi słucharjo, w zašłych tydźenjach a měsacach dosć a nadosć čitali. Banki a nalutowarnje su informowali  wo zawjedźenju noweho systema płaćenja, tak mjenowaneho SEPA. W zwisku z tym smy so tež ze skrótšenkami BIC a IBAN zeznajomili, kotrejž wužiwatej so za identifikowanje banki a kontoweho čisła. Tež serbske institucije a towarstwa wužiwaja tute skrótšenki, a štóž chce wot wašeho konta něšto wotknihować, dyrbi zawostajić dalše čisło, kotrež mjenuje so němsce „Gläubiger-Identifikationsnummer“. Za korespondencu w serbskej rěči trjebachmy tuž njedawno tež přełožk do serbšćiny. Ekwiwalent za němski wuraz „Gläubiger“ rěka wěrićel, a tak je tež w dwurěčnym słowniku zapisane. Bychmy tuž móhli prajić, zo ma so na wašim kontowym wućahu jewić identifikaciske čisło wěrićela, potajkim toho, kiž wam pjenjezy wotknihuje. Móžne pak je tež jednoriše rozrisanje, mjenujcy bankowe čisło wěrićela abo wěrićelske čisło – a so wězo nadźijam, zo smědźa jenož wěryhódni ludźo waše pjenjezy wotknihować.