Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 26.02.2014 „Shitstorm“

Přinošk w Serbskim rozhłosu je so njedawno zaběrał z aktualnej problematiku „shitstorma“. Redaktor je so w tutym zwisku naprašował, hač chcemy tež w hornjoserbšćinje wužiwać – po jeho měnjenju wohidny anglicizm – abo hač njemóhli tworić serbski wotpowědnik. „Shitstorm“– snano sće tutón wuraz hižo słyšeli – je njelubozny fenomen moderneho medialneho swěta, a nochcu jón na tutym městnje posłownje do hornjoserbšćiny přełožić. Je to ekspresiwny wuraz a pytamy-li za serbskim wotpowědnikom na samsnej stilistiskej runinje, potom bychmy čerpali z burskeho konteksta a prajili, zo je to „medialne hnójkidanje“. „Shitstorm“ jewi so w socialnych syćach interneta, w blogach, w twitterowych powěsćach abo we facebooku. Je to spočatnje krititiska diskusija k wěstej temje, z kotrejež so w krótkim času njewěcowne mjezsobne nadběhowanje wuwiwa a so spěšnje wot poprawneje diskusije zdaluje. Při tajkich diskusijach so potom hórši, swari, polarizuje – a kaž njedawno w zwisku ze Serbami – so tež rani a hani. Móhli tuž neutralnišo rěčeć wo „njewěcownych nadběhach w syći“.