Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 30.04.2014 „Bitte warten – Sie werden aufgerufen!“

Njedawno dóstachmy rěčne naprašowanje, kotrehož rozrisanje zdaše so najprjedy być njekomplikowane. Za swoju praksu w dwurěčnym regionje pytaše něchtó přełožk němskeje namołwy: „Bitte warten – Sie werden aufgerufen!“. Prěni dźěl bě spěšnje přełoženy „Prošu čakać!“ resp. „Prošu čakajće!“. Kak pak dale? Wotpowědnikaj němskeho słowjesa „aufrufen“ stej zapisanej w němsko-hornjoserbskim słowniku, hdźež poda so kontekst „wuwołać, zawołać abo wołać“, w tutym padźe pacientow. W konkretnym konteksće pak klinči na př. „zawołamy Was“ tak, jako by něchtó po wulkej žurli wótře zarjejił. Tež přełožk „wuwołamy Was z mjenom“ zda so być spodźiwny a sugeruje, zo něchtó z mikrofonom před wulkim publikumom něčeje mjeno wótře zanjese. A tuž rozsudźichmy so za swobodny přełožk do serbšćiny, kotryž bě situaciji bóle přiměrjeny, mjenujcy: „Prošu čakajće – prajimy Wam, hdyž sće na rjedźe!“