Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 07.05.2014 „Grenzkriminalität“ a „Straftaten“

Němčina chila k tomu, dosć komplikowane wobsahi z jeničkim słowom wuprajić. Rezultat je hustodosć zestajenka, kotrejež strukturu tak prawje njepřewidźiš. Při přełožowanju tajkeje zestajenki do serbšćiny dyrbimy na zrozumliwosć wuraza dźiwać. Hdyž dyrbimy serbski wotpowědnik najprjedy wróćo do němčiny přełožić, zo bychmy jón zrozumili, něšto z nim njetrjechi. Tohodla serbski wotpowědnik „namjezna kriminalita” za němske „Grenzkriminalität” po wobsahu cyle njetrjechi: Eksistuja namjezne kónčiny kaž tež namjezny kraj, ale w padźe němskeje „Grenzkriminalität” dźe skerje wo „kriminalitu w namjeznych kónčinach”. Ale što, lubi připosłucharjo, su „chłostanske njeskutki” – je to ryzy přełožk němskeho „Straftaten”, lěpši wotpowědnik je „chłostajomny / pochłostajomny skutk” abo prosće „njeskutk”, dokelž je  pochłostajomny skutk sam hižo njeskutk. – Dźe potajkim wo to, při pytanju za kmanym serbskim wotpowědnikom najprjedy na woprawdźity woznam němskeho a po tym serbskeho wuraza dźiwać. Njesměmy  jenož strukturu němskeho wuchadneho słowa přewzać. Za němski „Blitzableiter” so mjenujcy jenož žortnje praji „błyskdelerěbl” – nětko wěsće, što měnju.