Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 14.05.2014 „Bandscheibenvorfall“

Chorosć přićěri na konju a lěze po štyrjoch preč – tak wuči serbske přisłowo. A tuž je wona hustodosć předmjet rozmołwow. Ale što, hdyž njewěmy, kak mamy serbsce na nju prajić? Tak móže so stać z wurazom Bandscheibenvorfall. Bandscheiben mjenujemy serbsce mjezytačałki, potajkim małe tačele mjez rjapowkami – to zaso su dźěle rjapa. Vorfall móžemy přełožić jako podawk, ale tón woznam tu měnjeny njeje. Skerje dźe tu wo to, zo njeje mjezytačałka wjace na prawym městnje a tłóči bolostnje na mozowc –to je němsce Rückenmark. Mjezytačałka je so potajkim přesunyła abo wusunyła. Tuž bych namjetowała jako serbski wuraz za Bandscheibenvorfall přesunjenje mjezytačałki. W słowniku namakamy wšak jenož Bandscheibenschaden – a jako wotpowědnik skaženje mjezytačałkow. To je wězo trochu šěrše zapřijeće, dokelž móža to wšelake škody na mjezytačałkach być. Dokelž je tajke přesunjenje mjezytačałki jara njepřijomna wěc, wšak je derje wědźeć, zo mamy móžnosće za profylaksu – mjenujcy z hibanjom. Zwjeselaca powěsć w tym zwisku je, zo słuša nimo běhanja, kolesowanja a płuwanja tež rejwanje k doporučenym sportowym družinam.