Rěčny kućik dr. Jany Šołcineje z wusyłanja 04.06.2014 „Mountainbike“

Mountainbike – je wosebita a wosebje mjez młodymi jara woblubowana družina kolesow. Z jendźelšćiny pochadźace słowo na to pokazuje, zo bě tute koleso prěnjotnje za wužiwanje w hórskich kónčinach myslene. Mjeztym pak so mountainbike cyle zrozumliwje tež jako normalny srědk pohibowanja na dróhach wužiwa. Słyšach njedawno rozprawu serbskich šulerjow wo rjadowniskej jězbje a wo tym, zo su (citat) “z mountainbikesami” po puću byli. Haj, etablěrowanje požčonkow do gramatiskeho systema hornjoserbskeje spisowneje rěče je problem. Ale w tutym padźe směmy w serbšćinje ignorować “-e” na kóncu słowa, kotrež drje so w originalu pisa, ale njewurjekuje, a słowo serbskej deklinaciji přiměrić. A tohodla prajimy na př., zo je biker po puću, abo tež bikerka, zo jězdźi něchtó z bikom – a tak tež z mountainbikom. Bě tuž dobra ideja, zhromadnje ze sobušulerjemi a sobušulerkami kolesować – a to samo “z mountainbikami”!