Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 11.06.2014 „jemandem etwas nachsagen“

W našich rěčnych kućikach skedźbnjamy husćišo na problem přenjesenja němskich sadowych strukturow do serbšćiny. To potrjechi wosebje tajke sady abo wobroty, hdźež wužiwaja so w němčinje a serbšćinje rozdźělne struktury, hdyž sej na přikład němski werb hinaši gramatiski pad žada hač serbski. Přikład, kotryž chcu Wam dźensa w tutym zwisku předstajić, je němske „jemandem etwas nachsagen“. We wobchadnej rěči słyšiš druhdy tajke něšto kaž „tomu su to a to nochprajili“, štož je ryzy špihelowanje němskeje struktury. Němski werb „jdm. etw. nachsagen“ zwuraznja, zo něchtó wo někim druhim něšto praji abo powěda – zwjetša tajnje, za jeho chribjetom. Móže to być něšto pozitiwne abo negatiwne, potajkim „wo nim so powěda, zo je to abo tamne činił“; móžno je tež „jemu připisuja to a to“. Za němske „ihm wird nur Gutes nachgesagt“ namjetuju „wo nim so jenož dobre wěcy powědaja“, za němske „wir lassen uns nichts nachsagen“ pak „nochcemy sej ničo porokować dać“ abo „njedamy so wočornić“. A najlěpje je, hdyž w njepřitomnosći druhich scyła wo nich njerěčimy, hdyž njejedna so wo dobroty!