Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 23.07.2014 „Črije“

rosa Schuhe
prawa za wobrazy: colourbox

Črije – zajimawa to tematika – tež za rěčny kućik. Hoberski je poskitk najwšelakorišich družinow – a z kóždej nowej modu wunamakaja so tež nowe pomjenowanja črijow – abo: stupnjow, kaž ewangelscy Serbja často praja. Rozeznawamy high heelsy – to su, kaž nam přełožk praji, wysokopjenkate črije. Bóle sportiwne su tak mjenowane sneakery. Znajemy tohorunja pumpsy – a to su začinjene črije bjez wupyšowanskich elementow, kotrež móža měć relatiwnje płonu póduš abo pjenk maksimalnje hač do wysokosće 9,5 centimetrow. Z cuzych rěčow pochadźace pomjenowanja so tež w serbšćinje wužiwaja, w słownikach pak hišće zapisane njejsu. Tuž nastawaja hustodosć njewěstosće z jich morfologiskej adaptaciju. Přikład za to je družina črijow cyle bjez pjenkow z ćeńkej pódušu, kotrejž so tež němsce „Ballerina“ praji. Motiw baletneje rejowarki a forma jeje črijow je tuž kmótřiła w zwisku z pomjenowanjom - a pluralowa forma rěka tuž „baleriny“. Ach haj, a dokelž so praji, zo maja zwjetša žony črijow dosć a nadosć, wostanje najskerje problem rozeznawanja najwšelakorišich družinow tež dale – žonjacy.