Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 10.09.2014 „genießen“

eine junge Frau hält eine Schale Kaffee
prawa za wobrazy: colourbox

Piwarc, najpopularniši serbski blogowar w interneće namołwješe njedawno: Wunamakajće serbske genießowanje! Hačrunjež su so w blogu hižo kompetentne wotmołwy wozjewili, chcu so tutomu słowu tež w rěčnym kućiku raz wěnować. Ja bych prajiła, zo njetrjebamy za tute němske słowo serbski wotpowědnik hakle wunamakać – dyrbimy jón jenož namakać! A tu so pokaza, zo mamy wšelake móžnosće. Słownik doporuča słowjeso „wužiwać“ – móžemy na př. swoje prózdniny wužiwać abo tež rjane wjedro. Problem tutoho wotpowědnika wšak je, zo je jeho najwažniši woznam „nutzen, benutzen“, tak móžemy rjane wjedro wužiwać ke kupanju, runje kaž wužiwamy šćětku k rjedźenju – a to wšak tajki prawy „Genuss“ njeje. Ja bych chcyła was dopomnić na starej a snano hižo kusk pozabytej słowje „wokřewjeć“ a „wozbožeć“: słónčne wjedro nas wokřewja abo wozboža, tež rjany koncert je wokřewjenje abo wozboženje. Móžemy sej tež rjany dźeń lubić dać abo radosć na nim měć. Hdyž dźe wo dobru jědź abo tež dobru kapku, móžemy sej ju słodźeć dać. A kak prajimy na čłowjeka „Genießera“ – tola nic wužiwar – a wokřewjer tež njeńdźe? Móžne su cuze słowa kaž gourmet abo hedonist, ale poprawom jedna so wo čłowjeka, kiž wě so wokřewjeć abo so žiwjenja radować abo wjeselić.