Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 17.09.2014 „bodenständig“

Njedawno je so mje něchtó woprašał, kak by so serbsce najlěpje prajiło za němske „bodenständig“. Tute na prěni pohlad jednore prašenje njeje cyle triwialne. Moja prěnja wotmołwa rěkaše: wón z woběmaj nohomaj na zemi steji. Ale to drje njeje hišće cyła wěrnosć. Hdyž kusk přemyslowach, zwěsćich, zo ma adjektiw bodenständig hišće dalše woznamy. Dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik podawa jako wotpowědnik awtochtony – tole wotpowěduje druhemu woznamej tutoho słowa – bodenständig móže tež rěkać zdawna zasydleny – bodenständige Bevölkerung je potajkim awtochtona abo lěpje hišće domoródna ludnosć. A třeća móžnosć je, zo měnimy z němskim bodenständig něšto podobne kaž heimatverbunden. A dokelž je to za Serbow chětro charakteristiska kajkosć, mi ćežko njepadnje to zwuraznić – woni su mjenujcy wusko ze swojej domiznu zwjazani, haj druhdy samo wusko z njej zrosćeni – a to drje je jedna z přičin, zo tu přeco hišće smy.