Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 26.11.2014 Deklinacija krótkosłowow (limo, demo)

Finger auf einer Seite im  Duden
prawa za wobrazy: imago/Niehoff

W němčinje, ale tež w serbšćinje wužiwaja so rady tak mjenowane krótkosłowa kaž limo, info, demo. W serbšćinje tute słowa njedeklinujemy, tak prajimy, zo je so něchtó na demo wobdźělił abo zo njemóžu z twojej info ničo započeć. Ale kak wužiwamy tute słowa w dualu abo pluralu? Wotmołwa je krótka, mjenujcy: scyła nic. Němčina připowěsnje na tajke krótkosłowa pluralowe s: Sie waren auf mehreren Demos, er bekommt viele Infos. W serbšćinje pak by wužiwanje deklinowaneho kaž tež njedeklinowaneho krótkosłowa spodźiwne było. Njepraji so „Wón wobdźěli so na wjacorych demo“ a tež nic „na wjacorych demach“. Tohorunja njeprajimy „Wón dósta wjacore nowe info“ a tež nic „nowe infa“. Město toho wužiwamy w serbšćinje w dualu a pluralu połnu formu:  Wón wobdźěli so na (dwěmaj) demonstracijomaj. Dóstach wot nich někotre nowe informacije. Za swjedźeń kupich wšelake limonady. A to wona hižo bě – dźensniša info wo serbskich krótkosłowach. Dalše informacije nadeńdźeće w našich słownikach.