Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.12.2014 „Kopfnoten“

W Sakskej njedóstawaja šulerjo jenož znamki za fachowe wukony, ale tež jich socialne zadźerženje so hódnoći. Censury rěkaja w němčinje „Kopfnoten“. Diskutowachmy hakle njedawno zaso wo serbskim přełožku, dokelž eksistuja wjacore namjety. Jedyn ekwiwalent rěka nahłowne znamki, a tu jedna so wo posłowny přełožk z němčiny. Znajemy na př. nahłownik jako ekwiwalent za něšto, štož sej na hłowu stajiš, na př. při kolesowanju abo při dźěle na twarnišću. Dalši namjet serbskeje wučerki bě, zo su to hłójčkowe znamki. Mam pak wobmyslenja, wšako wone znamki za zadźerženje, pilnosć, porjad atd. so jenož na hłowu šulerjow njepoćahuja, ale skerje na jich cyłkowne wašnje zadźerženja a dźěła w hodźinje a w šulskim žiwjenju. Dokelž jewja so wone znamki jako prěnje cyle horjeka stejo na wuswědčenjach, mam tohorunja neutralne pomjenowanje načolne znamki za dobre rozrisanje, wšako steja na čole wuswědčenja. „Hłójčkowe znamki“ maja pak lěpšinu, zo so jako podobne k němskemu terminusej lěpje spomjatkuja. Tuž lubi šulerjo, napinajće tež swoje hłójčki a prócujće so wo dobre znamki – a tohorunja wo solidne načolne znamki!