Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 07.01.2015 „nüchtern“

Ein Mann bläst in ein Alkoholtestgerät
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Staršimaj wo wječornej policajskej kontroli powědajo doda njedawno serbski młodźenc, zo je – samo so wě – „nüchtern był“. Zo njebě jako wodźer awta ničo pił, je wězo w porjadku – ja pak hnydom wo tym přemyslowach, kak móhli tomu serbsce prajić. Němske słowo „nüchtern“ so tež w serbšćinje w dwojim konteksće wužiwa: sprěnja za wopisowanja fakta, zo njejsy alkohol pił abo piła. Tu wužiwamy ekwiwalent strózby, a móžemy tuž prajić, zo je so něchtó strózby z hosćenca domoj nawróćił – abo tež nic. Hižo Handrij Zejler znaješe přisłowo: „Štož sej pjany nadrjebiš, to maš strózby wujěsć“. Zdruha pak wužiwa so němsce słowo “nüchtern” tež w zwisku z přepytowanjemi lěkarjow, a potom to rěka, zo maš so – zwjetša rano – z prózdnym žołdkom pola lěkarja abo w někajkim laborje zjewić. Tu so ekwiwalent „strózby“ njehodźi, ale prajimy, zo maš načwutrobu k lěkarjej hić.