Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 14.01.2015 „palc wotedać“

„Palc wotedać móžeće po eksperimentalnym wusyłanju na facebooku Satkule.“ Tole sym njedawno w Piwarcowym blogu čitała. Za njewužiwarjow interneta a wosebje socialnych medijow kaž facebook abo twitter je tale sada najskerje njezrozumliwa a dźiwna. Štóž pak je wšědnje w tutych elektroniskich medijach po puću, wězo wě, zo je tam z wašnjom, swoju chwalbu za wobhladowany tekst, widejo abo wobrazk zwuraznić z tym, zo stłóčiš na wobrazk ruki z pozběhnjenym palcom. Tajki pozběhnjeny palc je we woprawdźitym žiwjenju mjeztym chětro rozšěrjena gesta, kiž symbolizuje přihłosowanje abo pozitiwny poměr k něčemu. A tak móžemy drje runje wobkedźbować nastawanje noweho rěčneho wobrota „palc wotedać“ z woznamom „w interneće swoje přihłosowanje wozjewić“. A dokelž sym lubowarka rěčnych wobrotow, kaž to zawěsće wěsće, widźu to jako znamjo witalnosće našeje maćeršćiny. Najradšo bych za to hnydom palc wotedała.