Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (11.03.2015) „schuldfähig“

W prawniskich kontekstach wužiwatej so w němčinje adjektiwiskej zestajence „schuldfähig“ a „straffähig“. Prěni mjenowany kompozitum wopisuje fakt, zo bě winik abo skućićel sej njeskutka wědomy abo tež w stawje, njeprawdu swójskeho jednanja spóznać móc. W serbskich medijach čitachmy njedawno w podobnym zwisku, zo bě něčhtó „winykmany“, a tak steji tež w Němsko-hornjoserbskim słowniku. W padźe njeskutkow bych tež wo wosobach rěčała, kotrež běchu resp. njeběchu sej winy wědomi, kotřiž běchu abo njeběchu w stawje, winu spóznać a kotrymž z tuteje přičiny sudnistwo tuž winu přisudźi abo tež nic. Po tym sudnik rozsudźi, hač je něchtó „chłostanjakmany“ abo „chłostanjanjekmany“. A tak móže so stać, zo je na př. winykmany starušk chorosće dla chłostanjanjekmany.