Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (13.05.2015) „Katzensprung-Ticket“

Zajimawa je forma rěče, kotraž so we wabjenju za najwšelakoriše produkty wužiwa. Tež w němčinje so kreatiwnje stajnje nowe pomjenowanja tworja, kotrež maja so po potrjebje potom tež do hornjoserbšćiny přełožić. Dobry přikład za to je nowši poskitk železnicy za wosebitu jězdźenku, kotraž němsce “Katzensprung-Ticket” rěka. Wěmy tuž, zo jedna so wo bilet za krótke čary, wšako to němske słowo “Katzensprung” sugeruje. A serbsce? Wězo njeje to *koči skok, kaž bychmy posłownje přełožili. Słowniki nam w tutym zwisku njepomhaja, tam to serbski ekwiwalent njenamaka, tež nic w tekstowym korpusu. Tež w dalšich słowjanskich rěčach so motiw kóčki za wopisowanje krótkich distancow njewužiwa, w pólšćinje je to na př. żabi skok, potajkim skok žaby. A tuž bych serbsce prajiła, zo su to wosebite poskitki jězdźenkow za krótke puće, na krótke zdalenosće abo za bliske města.