Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (24.06.2015) „Windbeutel“

Sama rady chłóšću a jara rady jěm mjez druhim to, štož němsce „Windbeutel“ rěka. Wěm tež, zo ma wone – z bitej smjetanu pjelnjene – pječwo tójšto kalorijow. Dźensa mje pak kalorije njezajimuja, ale serbski přełožk němskeje zestajenki. Dwurěčne słowniki nam tu dale njepomhaja. Tam zapisany ekwiwalent pječeny wětřik je skerje kuriozum. Tež posłowny přełožk němskeje zestajenki z pomocy twórby wětřikowy měšk by skerje smjeće wubudźiła. Leksikaliske wopisowanje, na př. „pječwo z bitej smjetanu“ je drje móžne, ale njeje konkretne dosć, wšako eksistuja mjezytm najwšelakoriše družiny pječwow ze smjetanu. Wopisowanje ćěsta tohorunja dale njepomha, wšako tež za wosebitu družinu, kotraž so němsce „Brandteig“ mjenuje, serbski přełožk njeeksituje. Njedawno pak słyšach pomjenowanje „wětrašk“, potajkim formu małostnika. Čehodla nic? Móžemy potajkim kofej pić a při tym małe abo wulke wětraški do so tykać – tuž dajće sej je zesłodźeć!