Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (08.07.2015) „Lehrkörper, Lehrerkollektiv“

Towaršnostne změny wotbłyšćuja so tež w leksice. Dobry přikład za to je słowo kolektiw, kotrež so dźensa jenož hišće zrědka hdy – a jeli potom předewšěm wot staršich rěčacych – wužiwa. W němčinje poměrnje frekwentowana forma z pomocu jendźelskeje požčonki – „Lehrer-Team“ – so jenož zrědka hdy serbsce jako wučerski team jewi. Nowša tendenca pokazuje so w nałožowanju neutralneje němskeje zestajenki „Lehrkörper“. Tuž nasta njedawno prašenje, kak přełožić kompozitum „Lehrkörper“ do serbšćiny. W němsko-hornjoserbskim słowniku zapisany wotpowědnik wučbny korpus nimam za dobre rozrisanje rěčneho problema. Dalši namjet „wučerstwo“ abo tež wužiwanje pluraloweje formy „wučerjo“ mam za lěpšu wariantu. Wosobinsce doporuču kompleksne pomjenowanje „wučerski kolegij“, wšako je tež słowo „kolega“ resp. „kolegowka“ abo „kolegina“ w kontekstach dźěła tež dźensa hišće daloko rozšěrjene.