Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje (15.07.2015) „Ringelröteln“

Röteln-Ausschlag an der Wange eines Jungen.
prawa za wobrazy: imago/Niehoff

Sym lětsa hižo we wobłuku rěčnych kućikow porěčała wo dźěćacej chorosći, kotraž so mjenuje serbsce wosypicy, němsce Masern. Mjeztym je so w někotrych gmejnach zjewiła dalša, ale mjenje znata dźěćaca chorosć, němsce Ringelröteln. W słowniku namakamy pod němskim hesłom „Röteln“ serbske wotpowědniki spalnički, čerwjene wosypicy a čorlešicy. Ale chorosć Ringelröteln nima ničo činić ze spalničkami. Je to wosebita dźěćaca chorosć, kotraž móže so kaž wosypicy, spalnički, šarlach abo wowče jětra pokazać z jětřeškami na ćěle. Po jendźelšćinje móžemy ju tež mjenować „pjata chorosć“, ale to je skerje něšto za fachowcow. Serbski wuraz za Ringelröteln twori so najlěpje po němskej předłoze. Prěni dźěl zestajenki „Ringel-“ poćahuje so na formu blakow, přetož charakteristiske za tutu chorosć su jětřeška w koleskach, wone su potajkim koleskate. A dokelž – kaž hižo prajich – njeje tuta chorosć prosće warianta spalničkow, je snadź lěpje rěčeć wo „koleskatych wosypicach“.