Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje (30.09.2015) „Erstaufnahmeeinrichtung“

W zašłych tydźenjach wobkedźbujemy sylny nawal ćěkancow do Němskeje. Štóž chce wo azyl prosyć, dyrbi wotpowědnu próstwu pola němskich zarjadow abo pola policije zapodać. Po tym přińdu woni do tak mjenowanych “Erstaufnahmeeinrichtungen”. Serbski wuraz za to je prosće “prěnja přijimarnja”. W serbšćinje tworimy nimale wšitke němske zestajenki z prěnim dźělom Erst- na tute wašnje: “Ersthelfer” je “prěni pomocnik”, “Erstklässler” je “šuler prěnjeho lětnika” a “Erststudium” rěka serbsce “prěni studij”. Mamy pak tež wuwzaća, na přikład němski wuraz “Erstwähler”. Tu by serbski wotpowědnik “prěni woler” něšto cyle druhe sugerował, na přikład zo je to prěni woler tutoho dnja. “Erstwähler” pak je něchtó, kotryž prěni raz woli, tuž je w tym padźe akceptabelne tworić serbsku zestajenku “prěnjowoler”, hdyž nochcu wujasnjowacu sadu dodać kaž: woler, kotryž prěni raz wolić dźe. Wotwisuje tuž wot konkretneho woznama němskeje předłohi, kak mamy w serbšćinje wutworić zestajenku kaž “prěnjowoler” abo tola radšo kompleksne pomjenowanja kaž “prěni pomocnik” abo “prěnja přijimarnja (za požadarjow wo azyl)”.