Rěčny kućik dr. Jany šołćineje (18.11.2015) „Schmerzensgeld“

Euro-Geldscheine
prawa za wobrazy: colourbox.com

Njedawno rěčeše něchtó wo bolostnych pjenjezach – a ja so tomu njemało dźiwach. Znajemy konteksty, zo něchtó w pjenjezach płuwa, na nich sedźi abo zo pjenjezy njesmjerdźa – ale zo pjenjezy bola – hišće ženje słyšała njejsym. Měnjene bě wězo to, štož so němsce z pomocu zestajenki “Schmerzensgeld” pomjenuje. W němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy tu serbski ekwiwalent bólny pjenjez resp. bólne pjenjezy, štož pak tohorunja njeje zbožowne rozrisanje rěčneho problema. Wone pjenjezy dóstanješ na př. po njezbožu jako financielne narunanje někajkeje ćělneje abo dušineje škody, a tuž namjetuju, rěčeć wo pjenježnym narunanjow za bolosće. Tute kompleksne pomjenowanje je drje dlěše, ale po wobsahu prawe. Dokelž jedna so wo terminus z wobłuka prawnistwa, je tu korektne wopisowanje wažne a trěbne! A w kontekstach njeoficialneje rěče bych tež prajiła, zo je to tróštny pjenjez abo zo su to tróštne pjenjezy, kotrež sym we wěstej situaciju dóstała, zo bychu mje tróštowali.