Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 10.02.2016 Změšane jejo

K snědani jěm rady přewjerćane jejo” – tak njedawno znata powědaše, a wězo hnydom wo tym přemyslowach, što ma to być. Tu pomha přełožk do němčiny, potajkim “ein durchgedrehtes Ei” – a mi zeswita, zo bě wona měniła to, štož němsce “Rührei” rěka. Wuraz přewjerćane jejo w Němsko-hornjoserbskim słowniku wězo zapisany njeje, tam podawatej so ekwiwalentaj rozwjerćane abo měšane jejo. A woboje je prawe, wšako so jejo, prjedy hač so w pónoji abo w tyhelu přihotuje, najprjedy raz z widličkami abo z mutličku změša. Z tuteje přičiny by tež změšane jejo korektny wotpowědnik był, dokelž hodźi so jejo na př. hišće z cyblemi, papriku, tomatami abo ze šunku – změšeć. Ale móžemy jejo k snědani tež hinak spřihotować, njetrjebamy je do toho změšeć, a potom nastanje to, štož němsce “Spiegelei” rěka. Tu pak špihel jako motiw na serbski přełožk rólu njehraje, potajkim njeje to *špihelowe jejo – ale jednorje pražene abo pječene jejo. Tuž lubi słucharjo – popřejće sej tam a sem jejo k snědani – wšojedne, hač měšane, rozwjerćane, pražene abo pječene.