Rozprawy a wobrazy: To bě finale beachvolleybuloweje toury radija Satkule 2021

Finale beachvolleybuloweje tury Radija Satkule 2021 je dobyło mustwo z mjenom "Anne and friends". Młodostni z Pančic a wokoliny přesadźichu so 2:0 po sadźbach přećiwo Bobkec swójbnemu mustwu. Dohromady 20 cyłkow bě w Miłoćicach nastupiło. Z tym je lětuša beachvolleybulowa tura młodeje redakcije zakónčena. Na 2000 ludźi bě sej na wšelake stacije dojěło.

Impresije finale beachvolleybulowa toura radija Satkule Miłoćicy 2021
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Beno Šołta zhladuje na lětušu beachvolleybulowu touru radija Satkule. Wšako je Satkula-beachtoura wo wjele wjace hač jenož finalny turněr w Miłoćicach.

A Felix Cyž, čłon młodźinskeje redakcije radija Satkule zjima wulki sportowy wječor poslednjeje etapy beachtoury.

Wobrazy finalneho turněra w Miłoćicach namakaće tule: