Kundin im La Belle Epoche in Lodz 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa