Serbja a Twitter

Hač Domowina, wědomostnikaj Friedrich Pollack a Robert Lorenc, hač politikar Hajko Kozel, žurnalist Danko Handrik abo politiska aktiwistka Annalena Schmidtec. Woni wšitcy maja něšto zhromadneho. Wšitcy tući a hišće wjele druhich su mjenujcy na digitalnej platformje Twitter aktiwni. Naši kolegojo onlinoweje redakcije su sej to raz bliše wobhladali.

Das Logo von Twitter
prawa za wobrazy: Twitter

Woni mjenuja so mjez druhim Schmanle, boblinger77, piwarc, Pofri abo Schnipl a su na Twitter móhłrjec za to zamołwići, zo so tam tež serbske temy a naležnosće jewja a diskutuja. Twitter, kiž je so w lěće 2006 zrodźił, liči k digitalnym komunikaciskim platformam a rozeznawa so tak wot znatych skerje socialnych platformow. Hinak hač na Facebooku, hdźež steji skerje to wosobinske skontaktowanje w srjedźišću, abo tež na Instagramje, hdźež so mjezsobu hłownje wobrazy sćela, wužije so Twitter wot spočatka sem za publikowanje krótkich tekstowych powěsćow – tak mjenowanych Tweets. Mjeztym pak so přez Twitter tež wobrazy a wideja dale sćelu a publikuja.

Serbscy wužiwarjo ze wšelakorych přičin na Twitteru aktiwni

Serbski rěčny aktiwist Julian Nyča je hižo dźesate lěto na Twitteru aktiwny a liči tak k najpilnišim serbskim wužiwarjam platformy. Zo so na Twitteru tež serbsce piše, je za Juliana Nyču wězo samozrozumliwe.

Wosebje k temam žiweje dwurěčnosće w serbskich regionach so jeho krótko-přinoški wěnuja

Danko Handrik, žurnalist a korespondent sćelaka ARD w Čěskej a Słowakskej, liči runjetak k wužiwarjam Twittera. Jeho motiwacija tam aktiwny być wuchadźa tež z jeho funkcije jako korespondent.

Tak rozprawja wón wo wobstejnosćach w Praze runje tak kaž wo nowostkach we Łužicy.

Tež serbske institucije na Twitteru aktiwni

Tola njejsu to jenož priwatnicy, kiž so wo to postaraja, zo je serbska rěč a zo su serbske temy na Twitteru prezentne. Tež ze serbskich institucijow, organizacijow abo towarstwow su někotři tam aktiwni. Mjez druhim tež redakcija Rozhlada abo Budyske studijo Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) . Domowina a Serbski institut wužiwatej platformu, zo byštej zajimcow tež skerje wo specifiskich a fachowych temach informowali, kotrež druhdźe – kaž na Facebooku abo Instagramje – skerje njezajimuja.

Tule widźiće stronu Domowiny, třěšneho zwjazka Serbow na Twitteru.

A tež Serbski institut wita swojich hosći a zajimcow na stronje hnydom we wjacorych rěčach. 

Serbske přisłowa na Twitteru 

Dalši zajimawy account zaběra so ze serbskimi přisłowami. Město dołhich artiklow so tam prawidłownje krótke přisłowa w serbskej a němskej rěči publikuja.