Poskitki serbskich wikowarjow online Serbske onlinowe shopy

Kóžde lěto znowa zas’, so přepozdźe dopomnimy, zo je hodowny čas! Naraz je krótko do patoržicy a na tón abo tamny hodowny darik smy pozabyli. Lětsa wšak je situacija hišće kołwrótniša, wobchody, hač na wuwzaća, wostanu wšak zawrjene. Přeco wjace ludźi skaza tohodla online.
Kak namakaće za swoju lubu wowku hišće rjany darik, što maće při tym hišće wobkedźbować a hdźe namakaće na přikład awtentiske serbske poskitki, kiž hodźa so derje pod hodowny štom – to přeradźimy wam tule.

Online-Shop wirbt mit Nachlässen
prawa za wobrazy: imago images / Panthermedia / Andrey Popov

Štóž chce mjeńšich předawarjow podpěrać, tón njech radšo w elektroniskim zaliwje abo w Amaconasu njeskaza - tak rěka jednore credo. Měnjenej stej tu wulkokoncernaj Ebay a Amazon.

Lěpje wšak je so na regionalnych wikowarjow direktnje wobroćić. Mnozy poskićeja mjeztym onlinowe shopy. Město toho, zo skazaja so produkty kaž knihi pola wulkokoncernow, móža so wone tež w kniharnjach direktnje skazać! Tak tež pola Smolerjec w Budyšinje. Hačrunjež je kniharnja jako wobchod zawrjena, so skazanki dale přiwzaja - telefonisce abo přez mejlku. A Ludowe nakładnistwo Domowina poskićuje nimo toho wobšěrny onlinowy shop.

W serbskich institucijach dźěła dźeń a wjace młodych ludźi.
prawa za wobrazy: MDR/Julian Nyča

Apropos: Serbske knihi. Tute maja mjez druhim tež w Serbskej kulturnej informaciji na předań. Tola tež tam wostanu durje dla koronowych naprawow zawrjene, zdźěli Jacqueline Bjeńšec. Jich onlinowy shop je drje tróšku archaiski, za to pak namakaće tež tam wjele rjanych artiklow pod hodowny štom.

Werbefoto dreigeteilt Beutel mit
prawa za wobrazy: Konsum

Najznaćiša adresa za serbske produkty w syći je drje onlinowy shop Serbskeho konsuma. Wot 2013 poskićitaj Hanušec mandźelskaj Štefan a Steffi z Berlina jónkrótne produkty ze serbskimi napisami. A tola praji Steffi Hanušowa, zo běži direktna předań, na přikład na wikach lěpje hač online. Tež dokelž wobsteji prosće direktny kontakt ke kupcam. A wuběr je samo hišće wjetši hač w syći. Online poskićujetaj Hanušec swoje produkty mjez druhim tule.

Připódla: Na platformje Lipšćanskeje firmy Spreadshirt namakaće nimo toho hišće kopicu dalšich produktow ze serbskimi napisami, hlejće na přikład tule.

Dalši - tróšku njeznaty onlinowy shop - mjenuje so LABA. Tež tam wšak maja zdźěla tež wěcy ze serbskim pozadkom.

A wostanjemy při drasće. Naposledk hišće tutón pokiw: Pytaće-li hišće sportowu drastu pod hodowny štom, potom móže wam rodźeny Worklečan Robert Lehnart zawěsće pomhać. Wón je tydźenja swójski serbski onlinowy shop wotewrił. Poskića tam sportowe artikle ze serbskim lipowym łopješkom - potajkim w stilu serbskeje wubranki. Pohladajće raz tule.

_____________________________

A jeli sće wćipni, što Steffi a Stefan Hanuš k online shopam měnitaj a kotry pokiw ma wjednica Smolerjec kniharnje, Annett Šołćic, potom naposkajće sej tule hišće raz přinošk k temje jako awdijo: