Kedźbu prózdninarjo! Dowol w domiznje

Što maće wy lětsa planowane we wosebitym lěću? Snano raz dowol abo wulět doma? Dowol, to rěka wočerstwjenje, kiž kóždy z nas hdys a hdys trjeba. Lětsa najskerje čim bóle. Po rozsudach zwjazkoweho knježerstwa budźe pućowanje w hranicach EU, plus do Norwegskeje, Šwicy, Islandskeje a Liechtensteina wot 15. junija zaso móžne. Při čimž Španiska hranicy tydźeń pozdźišo wotewrěje. Skedźbnosć pak je tohodla prašana. Oficielne warnowanje so drje zběhnje, rada, radšo w Němskej wostać, so dale wupraja.

Wie am benachbarten Senftenberger See können Gäste auch am Geierswalder See auf einem Board auf den See hinaus paddeln. Die Ausrüstung gibt es am Strand zur Miete.
Wie am benachbarten Senftenberger See können Gäste auch am Geierswalder See auf einem Board auf den See hinaus paddeln. Die Ausrüstung gibt es am Strand zur Miete. prawa za wobrazy: Tourismusverband Lausitzer Seenland/Nada Quenzel

Dowolowe poskitki budu w Němskej lětsa přewšo požadane, hač při morju, jězorach abo w horinach. Štož dźě njeje to najšpatniše - zo sej někotryžkuli zaso raz rjanosće domizny wuwědomja. Lětuše lěćo budźe za kóždeho z nas cyle hinaše hač hewak. Tule smy za was někotre poskitki zestajili. Na přikład wabja Łužiske jězoriny dźeń a wjace wopytowarjow.

Die Marina im Geierswalder See bei Sonnenuntergang
Die Marina im Geierswalder See bei Sonnenuntergang prawa za wobrazy: Tourismusverband Lausitzer Seenland/Kathrin Winkler

Tule namakaće přehlad wšitkich přinoškow:

________________________________________________________

Wobrazowa galerija - krosnowanski park we Wulkim Šunowje

Dźeń z dźěćimi w Drježdźanach

Měrćin Wjenk wo někotrych idejach za dnjowy wulět z dźěćimi do Drježdźan.

________________________________________________________

Pućowanje po Satkuli: wot žórła hač k wuliwej

Dowol w Němskej, haj w domiznje je lětsa - tak so zda - ta wulka lěćna tema. A přeco zaso so při tym jězorina jako tón cil we Łužicy mjenuje. Tola tež druhdźe skića so nam rjane a njewšědne blečki a tak je so Měrćin Wjenk na pućowanski wulět podał, mjenujcy podłu rěčki Satkule. Wjetšina z nas je drje při rěčce žno raz pobyła, swjedźenska łuka folklorneho festiwala wšak hnydom při njej leži. Wón drje je samo při njej wotrostł, tola skónčnje chcyše raz cyłu rěčku zeznać. Wot žórła hač k wuliwej.

________________________________________________________

Campingowanišća we Łužicy

Naša redaktorka Betina Wenderothowa je so pola fanow campinga wobhoniła, kotre campingowanišća we Łužicy woni doporuča. Wšitke pokiwy a dalše informacije w zwisku z campingom w domiznje namakaće w krótkim artiklu.

________________________________________________________

Dowol raz hinak

Apropos: dowol. Na cyle njewšědne wašnje je so loni Stani Ryćer do dowola podał. Z traktorom a bydlenskim připowěšakom na Baltiske morjo.

________________________________________________________

Pućowanje po Łužiskej jězorinje

Łužiska jězorina je dobry tip. Wšako nastawa tam, sewjernje Wojerec, najwjetša europska, wot čłowjeka stworjena jězorowa krajina - 36 wjetšich a mjeńšich jězorow wona wopřija.

Impresije z pućowanja po Łužiskej jězorinje

Monika Gerdesowa a wučer biologije Syman Šołta staj sej dojěłoj na małe pućowanje, na kotrymž staj wosebje tež přirodu wobkedźbowałoj. Tu někotre wobrazy a etapy pućowanja.

Wuhladna wěža.
Wuhladna wěža "Zerzawy hozdźik"; krajna marka "Łužiska jězorina". prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Wuhladna wěža.
Wuhladna wěža "Zerzawy hozdźik"; krajna marka "Łužiska jězorina". prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Wuhlad na Łužisku jězorinu.
Pohlad z wěže na Sedlišćowy jězor. prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Syman Šołta při Lejnjanskim jězoru.
Syman Šołta při Lejnjanskim jězoru. prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Při Sornowskim kanalu (němsce: Sornoer Kanal)
Při Sornowskim kanalu (němsce: Sornoer Kanal) prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Syman Šołta při Sedlišćowym jězoru (němsce: Sedlitzer See)
Syman Šołta při Sedlišćowym jězoru (němsce: Sedlitzer See) prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Syman Šołta klečo pokazuje bruka mrowjolawa.
Syman Šołta klečo pokazuje bruka mrowjolawa. prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Pohlad z wěže na Sornowski kanal, w pozadku mały wurězk Parcowskeho jězora.
Pohlad z wěže na Sornowski kanal, w pozadku mały wurězk Parcowskeho jězora. prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
wšitke (7) wobrazy pokazać

Runje tam staj sej reporterka Monika Gerdesowa a wučer biologije Syman Šołta dojěłoj za małe pućowanje, na kotrymž staj wosebje tež přirodu wobkedźbowałoj. Za spočatny dypk staj jěłoj z Budyšina někak 40 kilometrow na sewjer, směr Wojerecy, po B 96 dale přez Łuty (němsce - Lauta), a potom z drohi wotbočiłoj na Kóšynk (němsce - Kleinkoschen). Po hłownym puću přez wjes Kóšynk - a runu smuhu dale přez lěs hač ke wuhladnej wěži na kóncu asfaltoweho puća. Tam so pućowanska reportaža započnje, kotruž słyšiće njedźelu w Serbskim rozhłosu.

Blick auf das Lausitzer Seenland 26 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes

________________________________________________________

Hrodźišća we Łužicy

Koblicy, Kopšin, Kukow - wšiko městna, hdźež namakamy hrodźišća - byšće wy wědźeli kelko z nich we Łužicy mamy? Hrodźišća su sej naši prjedownicy k škitej před njepřećelom natwarili. Wšudźe we Łužicy namakamy hišće zbytki tutych nasypow. Hrodźišća su swědki zažneho wobsydlenja našich słowjanskich prjedownikow. Strategiske městna za hrodźišća běchu přirodne hórki, skały abo w bahnojtych kónčinach suche kupy, kaž na přikład w Radušu.

Wid do kraja wot hrodźišća w Hrodźišću.
Wid do kraja wot hrodźišća w Hrodźišću. prawa za wobrazy: MDR

Wulět do Hrodźišća blisko Wósporka móže Anja Grojlichec jenož kóždemu doporučić. Rěčka Lubata přeběži tu znatu Hrodźišćansku skału. Wjes leži wokoło 15 kilometrow wuchodnje wokrjesneho města Budyšin. Přisłuša najstaršim hornjołužiskim městnam.

Wjes Hrodźišćo a w pozadku hród
Wjes Hrodźišćo a w pozadku hród prawa za wobrazy: MDR

To je cyle kuzłarske, tam móže jen krasne při rěčce pućować a wot deleka tež widźeć kak su sej Milčenjo tu poziciju Hrodźišća wubrali, takrjec wot jedneho boka škitane přez skału a jenož wot druheho boka potom nasyp natwarjeny.

Anja Grojlichec