Digitalny trend: 8D hudźba

Wo trendach w interneće móžeš dźeržeć, štož chceš. Druhdy su wone woprawdźe lóštne a směšne, husto hdy pak sej tež za hłowu přimnješ a zaso druhdy zamóža wone samo miliony pjenjez hromadźić – a to za dobry skutk. Na přikład tak mjenowana ice-bucket-challenge z lěta 2014. Tam su sej ludźo bow lódzymneje wody přez hłowu kidnyli, zo bychu na mozowu chorosć ALS skedźbnili. Dalši nowy hudźbny trend, kiž na kóncu scyła tak nowy njeje, su sej naši kolegojo onlinoweje redakcije raz wobhladali.

Musik hören - Frau mit Kopfhörer auf dem Sofa
prawa za wobrazy: imago/Westend61

8D-hudźba – to klinči na słuchatkach tróšku tak, kaž zo by zrowastanjeny Freddie Mercury naraz w dobrej stwě stał a spěwajo wot lěweho wucha do praweho chodźił.

Prjedy hač tu dale čitaće, so najlěpje sami wo tym přeswědčće! Pod slědowacym linkom móžeće sej naposkać, kak to klinči! A tež klasisku hudźbu móžeš tak na cyle druhe wašnje dožiwić – hlejće raz tule. Naša onlinowa redakcija měni: Kajka to grandiozna manipulacija našich wuši!

Při tym njeje tak mjenowana wosom direktionalna hudźba ničo druheho hač iluzija našich mozow. Hinak hač při 3D-filmje pak njesteji 8D za wosom dimensijow, skerje pak za wosom směrow – jendźelsce potajkim eight directions.

8D Musik
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Hač wotlěwa, wotprawa, wothorjeka abo samo wotprědka – wuši słyšitej tutu hudźbu, tak znajmjeńša zda so być, z wosom wšelakich směrow. We woprawdźitosći pak tomu tak njeje, praji Hórčan Syman Hejduška. Wón je w Americe, w Nashvillu hudźbu studował:

Wopisowanja kaž 6D, 8D, 16D abo samo 24D su na polu hudźby skerje wabjenja z jednym a tym samsnym efektom. Wšako telko dimensijow poprawom w zwuku njemóžeš docpěć – znajmjeńša nic přez słuchatka.

Syman Hejduška
Blick auf ein Studiomischpult.
prawa za wobrazy: MDR/ Martin Jehnichen

Nimo toho, tak Syman Hejduška doda, nastanje poprawny efekt w našej hłójčce. A to z pomocu słuchatkow a jednoreho computeroweho programa. W nim so cyle jednorje stereo zwuk tak zesuwa, zo nastanje wosebity atmosferiski awdijo. Hač 3D, 8D abo 24D - na kóncu je to přeco to samsne. Mjenujcy stereo zwuk, kiž je tak nastajeny, zo klinči na słuchatkach wosebje atmosferisce. Eksperća rěča tu wo efekće z mjenom panning.

Panning wopisuje efekt, hdyž so stereo zwuk naprawo abo nalěwo sunje. Ničo hinaše njeje to tež w padźe 8D abo kelko pozdatnych dimensijow tež přeco. Jenož, zo so wotpowědny zwuk spěwa kaž wot skupiny Queen potom prawidłownje wotlěwa doprawa abo nawopak pohibuje. A tak nastanje potom tuta wosebita atmosferiska scenerija, kaž my ju tež z kina znajemy. Móhłrjec dolby surround na słuchatkach.

Facit Symana Hejduški je potajkim měšany. Wšako je to drje za lajkow woprawdźe něšto cyle noweho, ekspertow na polu hudźby pak z tym hižo zahorić njemóžeš:

Tuta technika njeje scyła nowa. Hižo w 1970tych lětach su z tym eksperementowali. Najebać toho je to rjana hrajka, kotruž dyrbjał sej kóždy raz naposkać!

Hač je tuta 8D-hudźba přichod hudźbnych produkcijow abo so samo přez radijo wusyła, na tym hudźbni producenća kaž Syman Hejduška hišće jara dwěluja.