Nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju: “Party w 21. lětstotku”

“Parta” je dźěl słowakskeje narodneje drasty: Swjedźenska pycha za hłowu z parličkow, kumštnych kwětkow a dalšich materialijow. Tute party su samo w kóždej wsy rozdźělne.

Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
wšitke (3) wobrazy pokazać