Eine Pflegerin nimmt die Hand einer alten Frau, die in einem Stuhl sitzt.
prawa za wobrazy: colourbox

Naš temowy tydźeń A što budźe na stary dźeń?

Eine Pflegerin nimmt die Hand einer alten Frau, die in einem Stuhl sitzt.
prawa za wobrazy: colourbox

Staroba, kiprosć, zastaranje, swójba, a wšo štož z tym zwisuje - to su hesła našeho temoweho tydźenja. A čehodla smy so runje z tutej temu zaběrali? Wotmołwa je poměrnje jasna: Dokelž to nimale kóždeho z nas potrjechi! Zbožowny tón, kotryž wostanje hač do staroby fit, hibićiwy a strowy. Tola někotryžkuli trjeba hižo zahe pomoc. Potom maja so swójbni rozsudźić: "Móžemy nana abo mać hišće sami zastarać? Abo póndźe so jimaj w starowni a hladarni snano lěpje?" - Tola tež w tajkich domach njeje přeco wšo złote...

W sćěhowacych pjeć přinoškach zhoniće tuž wšo dokoławokoło prašenja: A što budźe na stary dźeń?

posledni raz aktualizowane: 12. smažnika 2017, 12:59 hodź.