Swjedźeński ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski

Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
Swjedźenski ćah k 400-lětnemu jubilejej Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta
wšitke (15) wobrazy pokazać