Monika Gerdesowa

Monika Gerdesowa je wukubłana wučerka za serbšćinu a rušćinu a je za čas přewróta puć k rozhłosej namakała. Ze swojim dźěłom chce prócowanjam wo traće Serbstwa přinošować.

Što dokładnje činju …

 • sym redaktorka za serbske wusyłanja: moderěruju rańše wusyłanja wotydźenja, pisam powěsće, sym po puću jako reporterka, zhotowjam njedźelne featury a magaciny, sym tež sobu zamołwita za planowanje programa.

Mój lětnik …

1960

Hdźe sym wotrostła, hdźe bydlu dźensa …

 • hdźež sym wotrostła, tam tež zaso bydlu: w Chrósćicach

Moje wukubłanje/studij …

 • diplomowa wučerka za serbšćinu a rušćinu

Mój puć k rozhłosej …

 • po wokołopućach
 • po studiju w Lipsku skrótka přistajena pola tehdyšeho „Instituta za serbsku ludowědu“
 • to słyšach wot tehdyšeho redaktora Helmuta Rychtarja, zo so w Budyšinje nowe studijo natwari, za kotrež hišće ludźi pytaja
 • sym so spontanje rozsudźiła a buch po probowych reportažach 1989 přistajena

Što so mi na mojim dźěle lubi …

 • zo je to dźěło z ludźimi
 • zo wšědnje něšto přinawuknu
 • zo cyłu Łužicu zeznaju
 • zo směm, haj, dyrbju kreatiwna być
 • zo so žadyn dźeń druhemu njeruna
 • zo smy w rozhłosu super mustwo

Što činju w swojim swobodnym času najradšo …

 • w priwatnej putniskej hospodźe w swojim Chróšćanskim domje putnikow hospodować, kotřiž běža abo kolesuja po ekumeniskim putniskim puću
 • jim čas wěnować, so rozmołwjeć
 • sama tež kóžde lěto wěsty wotrězk po Jakubowych pućach pěši absolwuju, z kónčnym cilom Santiago de Compostela w Španiskej
 • kontakty k bywšim putnikam a k druhim hospodowarjam wudźeržować
 • w zymje małe kulturne zarjadowanja w swojej putniskej hospodźe organizować
 • nimo toho rady w zahrodce podźěłam a čitam: serbske knihi a němske historiske romany

Moje žiwjenske moto …

Wosebje dowěra: Njemóžeš ženje hłubšo padnyć hač do ruki Božeje. A: Bóh móže tež na křiwych linkach runje pisać.