Livestream | WUHLADKO WUHLADKO přez internet hladać

Tu namakaće za čas wusyłanja livestream:

Livestream so jenož za čas prěnjeho (sobotnišeho) wusyłanja přenjese, wospjetowanja so njepřenjesu. Za to pak steji wusyłanje w MDR Mediatece (hlej deleka).

Tu namakaće wusyłanje w MDR Mediatece:

Kóžde wusyłanje WUHLADKA steji 7 dnjow dołho
w MDR Mediatece. Tule je direktny link:

Temy aktualneho wusyłanja:

Livestream pola MDR.DE

Nowy serwis zmóžni serbskim a němskim přihladowarjam, po cyłym swěće online hić a wusyłanja WUHLADKA w maćeršćinje tež zwonka Łužicy hladać móc. Za přijimanje WUHLADKO-livestreama w dobrej kwaliće trjebaće spěšny internet (na př. DSL) a program Microsoft Windows Media Player.