Michał Feldmann

Što dokładnje činiš?

zamołwity za WUHLADKO, kulturu, dokumentacije a wosebite wusyłanja

rodźeny:

1956

Hdźe sy wotrostł a hdźe dźensa bydliš?

rodźeny w Freibergu, dźensa w Drježdźanach doma

wukubłanje/studij:

studij žurnalistiki a dźiwadłowych wědomosćow

Twój puć k medijam?

1990 priwatna telewizija w zapadnym Berlinje
1991 DFF w Drježdźanach
1992 sobuzałožer MDR

Što so Ći na Twojim dźěle lubi a čehodla?

z ludźimi dźěłać móc; mnohostronskosć powołanja

Što činiš w swojim swobodnym času najradšo?

pućować; čitać; so z přećelemi zetkawać; tennis hrać

Twoje žiwjenske moto?

Stajnje wćipny wostać!