MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 01.10.2022 | 11:45 hodź. WUHLADKO – oktoberske wusyłanje: Sakske knježerstwo je z hosćom w Serbach

Sakske knježerstwo w Budyšinje, Serbski dom
Bildrechte: MDR

Wysoki wopyt! Sakske knježerstwo je z hosćom w Serbach.

Tutón wopyt je dotal jónkrótny. K prěnjemu razej zetka so sakske knježerstwo na swoje kabinetne posedźenje w Serbskim domje w Budyšinje. Tajki wopyt wažnych politikarjow žada sej wězo wosebity přihot. Je to wšak logistiske kaž tež organizatoriske wužadanje. WUHLADKO njezajimuje so pak jenož za rezultaty posedźenja, ale pohlada na tutym wosebitym dnju tež za kulisy.

To je jedna z temow we WUHLADKU – magacinje MDR w serbskej rěči z němskimi podtitulemi: sobotu, 01.10.2022, 11.45 hodź. w telewiziji MDR.

________________________________

Dalše temy oktoberskeho wudaća:

Mór a lubosć

Hnydom dwójce dyrbješe so tutón spektakl před hołym njebjom korony dla přesunyć. Tež tohodla je drje wobsah krucha aktualniši hač lědma do toho. Wjac hač 130 lajskich hrajerjow poda so na jewišću do časa před 600 lětami. Tehdy howrješe mór we Łužicy a załoži so mjez druhim w Chrósćicach Bratstwo swjateho Bosćana. WUHLADKO běše při jednym předstajenju pódla. 

Pestundliebe
Bildrechte: MDR/Andreas Spittank

Serbsko-waliziske přećelstwo

Ideja nasta při hudźbnej turje po Waliziskej. Serbscy hudźbnicy zahorichu tam ze swojej hudźbu a zeznachu nowych přećelow. Nasta serbsko-waliziske přećelstwo, kotrež dožiwiš nětko tež na jewišću. W srjedźišću steji při tym album z hornjo- a delnjoserbskimi kaž tež waliziskimi spěwami. WUHLADKO je hudźbnikow při turje po Łužicy přewodźało.

 

Serbsko waliziske přećelstwo
Bildrechte: MDR

WUHLADKO: sobotu, 01.10.2022, 11.45 hodź. w telewiziji MDR, runočasnje jako livestream w interneće a w mediatece MDR. Wšitke přinoški maja němske podtitule. Wospjetowani: póndźelu, 10.10., 6.45 hodź. w MDR a sobotu, 08.10., 13.30 hodź. w RBB (Braniborska).