MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 04.05.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – mejske wusyłanje

Sprjewjan
Bildrechte: Matej Zieschwauck/MDR

Přihoty na komunalne wólby

Kónc meje su komunalne wólby w Sakskej. Tež w dwurěčnej Hornjej Łužicy wolimy měšćanske, gmejnske a wjesne rady kaž tež wokrjesne sejmiki. WUHLADKO zetka někotrych serbskich kandidatow a předstaji, kotre temy su jim wažne a kak chcedźa pomhać, serbske zajimy w komunalnej politice přesadźić.

40 lět Sprjewjan

Woni pućowachu skoro po cyłym swěće, gastěrowachu na třoch kontinentach a wustupichu w USA, Mexikowje abo Chinje. Dnja 27. apryla woswjeći skupina Sprjewjan swoju 40. róčnicu załoženja. WUHLADKO hlada wróćo na stawizny serbskeje folklorneje skupiny, kotraž bě wosebje we 80tych a 90tych lětach wuspěšna a kotraž je tež dźensa hišće aktiwnje po puću.

Na wopyće pola pčołarja

W nalěću so wšitko zeleni a kćěje – kajki to paradiz za insekty. Tola jich ličba je w zašłych 20 lětach wo 75 procentow spadnyła. Tomu chcedźa serbscy pčołarjo zadźěwać. Wjace wo tym zhoniće w mejskim wusyłanju WUHLADKA.