MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 02.03.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – měrcowaske wusyłanje

Prof. Lucija Hajnec
Bildrechte: MDR/Simank

Dwurěčnosć strašna

Mjeztym zo su dwurěčne wjesne, wobchadne kaž tež turistiske tafle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej a Braniborskej samozrozumliwe, wotpokaza Zwjazk tajke postupowanje za awtodrohi. To wuńdźe z naprašowanja zapósłanca Zelenych w Zwjazkowym semje, Stephana Kühna. Na małe naprašowanje frakcije Zelenych w Zwjazkowym sejmje wotmołwi wobchadne ministerstwo, zo njeje nastajenje dwurěčnych taflow při awtodrohach z wěstotnych přičin móžne. Předsyda Domowiny Dawid Statnik nima za argument zrozumjenje.

Profesorka Lucija Hajnec

Rodźena 1929, dožiwi wona štyri politiske systemy – wot Weimarskeje republiki, přez nacionalsozializm a NDRski čas hač do dźensnišeho. Mjeztym liči profesorka Lucija Hajnec k najwuznamnišim wosobinam serbskich literarnych stawiznow. Na Lipšćanskej uniwersiće je wona lětdźesatki dołho generacije serbskich studentow wuwučowała a přeco hišće je čitanje jeje wulka lubosć.

Piwarc Cornelius Sćapan

Započatk měrca je wjeršk póstniskeho časa -  tež  w Kulowje. Přez cyły kónc tydźenja přijědu młodźi a stari na hejsowanje do města, a pija při tym Kulowske piwo, kiž je Serb warił. Cornelius Sćapan dźěła w Kulowskej piwarni, Wuhladko jeho dźěło a přihoty na wažny kónc tydźenja pokaza.

Bajowe postawy

Do “Doma tysac hatow“ w Stróži witaja hosći po měsacu přestawki bajowe postawy wuměłče Reginy Hermannoweje. Loni běše wustajeńca z plastiskimi postawami znatych bajowych postawow w Serbskim muzeju widźeć, ale jenož za krótki čas. Nětko poda so tež Wuhladko do raja bajow.