MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 01.06.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – junijske wusyłanje

Stiftungsrat der Stiftung für das sorbische Volk
Bildrechte: MDR/Jurij Helgest

Nowa Załožbowa rada

Z tójšto nowymi čłonami je so spočatk meje nowa rada Załožby za serbski lud skonstituowała. W přichodnych štyrjoch lětach změje wona wažne rozsudy za dalše spěchowanje serbskeje rěče a kultury na blidźe. Najwjetši projekt drje budźe nowotwar za Serbski institut a serbski zetkawanski centrum při Lawskich hrjebjach w Budyšinje. Prjedy hač za to konkretne twarske planowanje zahaja, pak ma hač do nazymy wobsahowy koncept jasny być.

Łopač město brónju-Twarske wojacy w NDR

Za NDR běchu woni njepřećeljo stata, za mnohich ludźi pak zmužite młode mužojo, kotřiž swojim swědomju swěrni zwostachu. Něhdźe 15.000 twarskich wojakow słužichu w Narodnej ludowej armeje NDR, mjez nimi tež wulka ličba serbow, kotřiž z nabožnych abo moraliskich přičinow dla słužbu z brónju wotpokazachu. Hač do dźensnišeho su jich stawizny lědma znate. WUHLADKO poda so na slědy.

Na wopyće pola pčołarja

W nalěću so wšitko zeleni a kćěje – kajki to paradiz za insekty. Tola jich ličba je w zašłych 20 lětach wo 75 procentow spadnyła. Tomu chcedźa serbscy pčołarjo zadźěwać. Wjace wo tym zhoniće w mejskim wusyłanju WUHLADKA.

Wubědźowanje

Našaj redaktoraj Matej a Jakub chcetaj wědźeć – štó je najspěšniši, najmócniši abo najmudriši. Za Wuhladko wusyłanje sydnjetaj so wobaj do čołmika w Błótach. Štó je po jednej hodźinje dlěšu čaru čołmikował. A štó so w šěrokej syći kanalow zabłudźi?