MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 05.10.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – oktoberske wusyłanje

Ausstellung im Sorbischen Museum SORBIAN STREET STYLE
Bildrechte: MDR/Matej Zieschwauck

Oratorij "Hrodźišćo"

Nowe zynki zaklinča – Oratoriji “Hrodźišćo” změje kónc septembra swoju prapremjeru. Měrćin Weclich je jón napisał, 1. Serbska kulturna brigada je oratorij nazwučowała. Tola kak so młodźi spěwarjo na wulki podawk přihotuja? WUHLADKO je dirigentej a šulerjam do notow hladało.

Sorbian Street Style

W Serbskim muzeju je tuchwilu nowa serbska moda wustajena. Srjedź septembra bu wustajeńca wotewrjena. Widźeć su naćiski modowych designerow, kotřiž su so na wubědźowanju „Sorbian Street Style“ wobdźělili. Tež Serb Jan Lorenc bě pódla a je 3. městno wobsadźił. WUHLADKO je młodeho designera w jeho ateljeju w Halle wopytało.

Swobodne dźěłowe městna

W přichodnych měsacach ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach nowo wobsadźić. Za někotre, kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina, maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne?

Serb němski mišter

Křesćan Zahrodnik je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30-lětny Chróšćan doby mišterski titul w Hannoverje-Langenhagen. Při dresurje, přezpólnym jěchanju a skakanju wopokaza so čłon konjaceho towarstwa „Při Klóšterskej wodźe“ ze swojim konjom Namibiju jako najlěpši mjez 120 amaterami z cyłeje Němskeje. Što je recept wuspěšneje serbskeje dwójki?