MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 02.11.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – nowemberske wusyłanje

Schild in zweisprachiger Aufschrift - sorbisch und tschechisch. Sorbisches Kulturjahr in Tschechien eröffnet
Bildrechte: MDR

Štó pojědźe na EUROPEADU?

Spočatk oktobra bě prěni zhromadny trening hrajerjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy, kiž maja Serbow klětu na štwórtej EUROPEADŹE, koparskich europskich misterstwach narodnych mjeńšin, w Korutanskej zastupować. Dale pak maja Horni a Delni Serbja chětro rozdźělne pozicije wo zestawje serbskeje wubranki za turněr 2020 w Awstriskej a Słowjenskej. Kajki je staw někotre dny do wulosowanja skupinow w Korutanskej?

Nowa Serbska rada

Kónc oktobra předstaja so kandidaća za přichodnu Radu za serbske naležnosće w Sakskej. Po tym ma Zwjazkowe předsydstwo Domowiny štyrjoch čłonow nominować, prjedy hač jich krajny sejm wuzwoli. Ale što su poprawom nadawki tuteje rady a kotre kompetency wona ma? A kotre wužadanja na nju w nowej legislaturnej periodźe čakaja?

Murja před 30 lětami padnyła

9.nowembra 1989: Tysacy ludźi woblěhowachu namjezne předchody mjez Wuchodnym a Zapadnym Berlinom. Tuž běchu dny NDR kaž tež wšeho komunistiskeho systema w Europje ličene. Wuhladko wopraša so Serbow, kak su woni historiski dźen – pak we Łužicy abo samo w Berlinje - před 30 lětami dožiwili.

Serbske lěto w Čěskej zahajene

Hač do kónca lěta 2020 wobswětluje towarstwo Societas Amicum Liberec z wjacorymi partnerami, kaž Towarstwom přećelow Serbow a Domowinu,  stawizny a kulturu Serbow w Čěskej. Wuchadźišćo akcije je róčnica před 70 lětami załoženje Liberecskeje wotnoški Serbskeho gymnazija.